Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Několik důležitých informací

tabulka s koordináty biblických archeologických objevů

Kritika Rona Wyatta

Kritici napadli objevy A Rona Wyatta pro různé důvody. Mnozí nemají víru věřit, že Bůh může vykonávat zázraky v těchto posledních dnech. Jiní nevěří, že Ron Wyatt říká pravdu, ačkoli my se nespoléháme jen na jeho slovo a svědectví. Mnoho jiných, včetně mě viděli důkazy také. Další kritici jsou uvnitř žárliví, že jeden muž mohl najít všechny tyto objevy, ale oni ne, i když se vydávají za následovníky Boha. Další lidé zase posměšně tyto fakta odmítají, aniž by řádně předložený materiál studovali. Někteří do zmíněných lokalit zavítali, aby „viděli to", co „vidět chtěli." Odvolávají se na neexistenci těchto nalezišť. Opírají se o vyjádření vědců a snaží se místo zkoumání v bibli, odvolávat na světskou vědu, nebo na vžité tradice, které jsou v protikladu s biblickým tvrzením. Jak je možné hledat odpověď u těch, kteří popírají samotnou podstatu existence těchto biblických příběhů a Boha samého? Je nanejvýš zřejmé, že na tomto základě nebudou uznávat zmiňované nálezy, neboť zaznamenané příběhy v bibli mají pro ně nereálný teologický základ. Tvrdí že jde o přírodní úkazy, nebo vymyšlené a lživé údaje. Nechám na samotných studentech tohoto materiálu, aby si udělali úsudek, aniž bych někoho za každou cenu přesvědčoval. Jen bych rád zmínil, že uvedené nálezy nejsou „mým" nálezem, ale má základ v mnoha dalších údajích, které zde zanechali historikové (např. J. Flavius, A. Musila, bible, korán atd.), mnozí amatérští archeologové (R. Wyatt, J. Gray, B. Fry, atd.), a nebo také vědci jako například Dr. Lennart Moller. Obviňovat mě tudíž z podvodu, by znamenalo, obvinit všechny zmiňované ze lži a podvodu. Zvláštní je, s jakou zatvrzelostí tito „křesťané“ tato fakta odmítají, i když se Bibli nepříčí A nikoho nenavádí k špatnostem či bludařství. Ve své pýše přebírají jen všeobecně rozšířené postoje svých blízkých, nebo vedoucích. Nedokáží překonat, že obyčejní lidé bez příslušného vzdělání předkládají tyto fakta. Oponují svým vzděláním, všeobecnými nálezy apod. Tito rádoby křesťané zapomínají na hlavní fakt, kde i náš vzor, při večeři s apoštoly se snížil na „obyčejného“ služebníka lidí A z Krále se ponížil na služebníka. Ale můžeme očekávat že svět uvěří tomu, co pro nás Bůh zachoval jako demonstraci pro lidstvo na konci času? Ďábel v zášti pracuje proti těm, kteří pro Boha pracují, ale my známe Boží účel v tomto plánu. Příteli, dívejte se prosím na důkazy A neposlouchejte lži které se objevují nejen v diskuzích na internetu bez seriózních základů A v nekřesťanském způsobu. Tito jsou polapeni k tomu, aby napadali Boží práci. Důkazy jsou skutečné A dovolují se svobodně rozhodnout, jestli tyto objevy jsou z Boha nebo ďábla. My nemusíme čekat na vědecké vyjádření, které nám dřív nebo později dosvědčí, co je opravdové. Oni A mnozí však ještě dnes nevěří v předpotopní archu A v jiné biblické události.

Milan Latka