Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Pravá hora Sinaj


Video o skutočnej hore Sinaj

Video o skutočnej hore SinajAko sme spomenuli na úvodnej stránke Ryan Mauro je riaditeľom Clarion Intelligence Network, skupiny, ktorá sleduje extrémistickú činnosť na celom svete a pravidelne poskytuje informácie orgánom činným v trestnom konaní a tvorcom politík. Dlhé roky pôsobí ako analytik pre národnú bezpečnosť. A práve aj vďaka týmto aktivitám a jeho uznávanej osobnosti sa mu podarilo spolu so svojim tímom prieskumníkov dostať na doteraz málo prístupné miesto v severozápadnej Saudskej Arábii, ktoré má obrovské množstvo dôkazov odhaľujúcich, kde sa nachádza pravá hora Sinaj, kde dorazil Mojžiš a Izraelčania po úteku z otroctva v Egypte.

Video o trase Hebrejcov od Červeného mora po horu Sinaj

Video o trase Hebrejcov od Červeného mora po horu SinajV súčasnosti sme v kontakte s Adrewom Jonesom a sme mu povďační, že nám umožnil prekladať video dokumenty z jeho expedícií do našich jazykov a zdieľať sa s nami o svojich momentálnych aktivitách v tejto oblasti Saudskej Arábie, ale aj o pripravovaných projektoch. Možno, že niekedy v budúcnosti dáme na našich stránkach väčší priestor, aby sme vám priblížili komplexnejšie práce kolektívu Andrewa Jonesa na overovaní pravdivosti objavov Rona Wyatta. Pred niekoľkými týždňami sme dostali odkaz od A. Jonesa na najnovší jeho video dokument, ktorý by sme radi v blízkej budúcnosti preložili do slovenčiny.

Video dokumenty o putovaní Hebrejcov od Červeného mora po horu Sinaj

Prednáška Dr. Kima o zakázaných záberoch z vojenského objektu v Saudskej ArábiiUrčite si spomínate, že pomocou prstov na dvoch rukách by sme mohli spočítať ľudí, ktorým sa podarilo dostať do Saudskej Arábie a na vlastné oči vidieť a zdokumentovať miesta okolo pravej hory Sinaj nazývanej Jabal Al Lawz. Hoci v súčasnosti nie je dovolené Saudskou Arábiou robiť výskumy a archeologické vykopávky v tejto oblasti, predsa nás potešila správa, že Andrew Jones navštívil pred nedávnom tieto miesta a s pomocou technológie dronov nasnímal niektoré miesta z cesty Hebrejcov od Červeného mora až po horu Sinaj. Na nasledujúcich videách môžete vidieť miesta, ktoré sme dosiaľ poznali len z Božieho Slova – Biblie: https://discoveredsinai.com/videos/ Podľa najnovšej informácie pripravuje Andrew Jones omnoho podrobnejší dokument, ktorý by rád v krátkej dobe publikoval ako filmový dokument.

Prednáška Dr. Kima o zakázaných záberoch z vojenského objektu v Saudskej Arábii

Prednáška Dr. Kima o zakázaných záberoch z vojenského objektu v Saudskej Arábii Náš priateľ David Gates pri svojej pracovnej návšteve v Južnej Kórei sa spoznal s Dr. Kimom a požiadal ho o rozhovor a prednášku o svojich skúsenostiach z pobytu v S. Arábii. Nižšie je možné si pozrieť túto video prednášku Dr. Kima Sunga Haka z Južnej Kórei, ktorý bol niekoľko rokov osobným lekárom saudsko-arabského princa. Počas svojho pobytu sa zaujímal o výskumy a objavy Rona Wyatta. Niektoré z týchto objavov sa mu podarilo osobne vidieť a preveriť v S. Arábii, v chránenom vojenskom priestore hory Sinaj.

Došel izraelský lid k hoře Sinaj?

Došel izraelský lid k hoře Sinaj? Krátká a jednoduchá odpověď na otázku, zda izraelský lid došel k hoře Sinaj, zní: Ano, došel. Podle biblických textů dosáhl izraelský lid prvního cíle své cesty, hory Sinaj, na které měl uctívat Hospodina, po osmi týdnech ode dne, kdy vyšel z Egypta. Lid vyšel z Egypta patnáctého dne prvního měsíce a Boží hory dosáhl patnáctého dne třetího měsíce.

Hora Sinaj lokalizovaná v Arábii

Hora Sinaj lokalizovaná v Arábii Kartografové tradičně umisťovali horu Sinaj na poloostrov, kterému říkáme Sinajský. Každým rokem se k té hoře scházejí poutníci. Avšak nález místa přechodu Rudého moře v Akabském zálivu učinil zjevným to, že hora Sinaj musí být v Saudské Arábii. Vždyť i samotná Bible o tomto faktu svědčí: „hora Sinai leží v Arábii“ – Galatským 4/25. Hora, o které dnes věříme, že je pravou horou Sinaj, je na současných mapách

Co se dělo v Egyptě?

Co se dělo v Egyptě? Egypt je touto dobou již zpustošená země. Ke všem nemocem, které Egypt postihly, vymřela většina dobytka, stromy jsou poražené, stejně tak jako úroda je zničena, kobylky sežraly téměř vše a všichni prvorození lidé i zvířata zahynuli. To znamená, že každá rodina truchlila a měli starosti se zajišťováním pohřbů.