Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy – video dokument

Dátum: .

26.04.2018 – Do sekcie Lokality/Truhla zmluvy sme doplnili video dokument – Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy od Jonathana Gray - archeológa, priateľa a spolupracovníka Rona Wyatta, ktorý ako jeden z prvých sa podujal získať informácie o objavení truhly zmluvy a overiť ich pravdivosť.