Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Sdělení od M.N.Wyatt (manželka zesnulého Rona Wyatta) ze dne 9.1.2000

Sdělení od M.N.Wyatt

Drazí přátelé, jak víte, můj muž zemřel 4.srpna 1999. Po dobu posledních měsíců projevoval velké přání, aby se práce hýbala vpřed, i když to bude bez něj. Jeho poslední přání bylo v tom, abychom vydali osmistránkový barevný časopis, dostupný pro mimořádně nízkou cenu všem, který by vypovídal o různých objevech. Chtěl, aby se rozšiřoval podobně, jako "listí na podzim".

Chci se obrátit k těm, kdo chce pomoci v rozšiřování této informace. Nyní jsou u nás noviny v ceně 150$ za tisíc kusů včetně dopravného. Dejte je Vašim přátelům, položte je na stolek v čekárně vašeho doktora, nebo v obchodě. Někteří lidé dokonce říkali, že se je chystají umístit za čelní skla aut na parkovištích. Chtějí pomoct lidem, aby dostali tyto informace, které nikdy neslyšeli.

Asi před měsícem, jak jsem procházela e-maily v Ronově počítači, jsem začala číst články, které napsal v posledních letech. Většinu z nich jsem nikdy nečetla a nikdy nebyly zveřejněny. Otevřela jsem poslední dokument, který napsal s datem 27.6.1999. Chtěla bych se o něj s vámi podělit:

"V průběhu dvaceti let archeologických prací jsme narazili na některá překvapení. Zaměstnanci naší organizace byli zaneprázdnění prezentací skvělých věcí po celém světě, které Bůh chce světu odkrýt. Skutečně jsme dobře naplánovali celou sezónu lekcí v r.1999. Prosil jsem Boha, aby nám poskytl takové prostředky, kterými by Jeho objevy mohli být představovány lépe a efektivněji. Při našich organizačních rozhovorech se projednávalo co bude s prací, pokud by se mi něco přihodilo. Ale nebylo přijato žádné řešení. Nyní cosi takového přišlo a již se to nezdá jen předmětem abstraktního projednávání. Většina z vás ví, že je několik výzkumníků a spisovatelů, kteří s námi spolupracují.Pro nás je nezbytné, aby už plánované prezentace byly vedeny těmito lidmi. Aniž bych se pouštěl do podrobností, budu je nazývat skupinou. Na našich setkáních nás nyní zastupují R.Rives, M.Plott, B.Fry a další. Měli na setkáních takový úspěch, jako kdybych tato setkání vedl přímo já. Tito lidé navštívili většinu míst objevů a účastnili se výzkumů v průběhu mnoha let. K mému příjemnému překvapení se ukázalo, že práce jde vpřed a zdá se, že zrychluje. Do mé nemoci jsme s p.M.Plott provedli mnoho prezentací v Austrálii a na Novém Zélandu. Cítíme se obzvláště šťastni, že Bůh přivedl do týmu lidi s novými a velmi efektivními metodami práce, aby učinil objevy známými většímu počtu lidí než jsem myslel. Do této chvíle, s pomocí reklamy v místním rádiu, televizi a novinách, se lidé přihlašují, aby viděli důkazy objevů na našich setkáních. Nyní náš přítel R.Patterson-programátor z Austrálie vypracoval osmistránkový barevný časopis, který informuje krátce a dostatečně o těchto důkazech. Byli odeslány předplatitelům společně s posledním informačním bulletinem. Výtisk, který jste dostali, byl zpracován, aby informoval o našich setkáních v Austrálii a na Novém Zélandu. Patterson nedávno vnesl do publikace změny. Nejsou tam již upoutávky na setkání, je to samostatný časopis předurčený přinášet informace širokému okruhu čtenářů, jak získávat knihy, DVD, VHS, dovědět se o našem muzeu a jak organizovat setkání v určité zemi. Ukázalo se nám, že lidé v Austrálii a na Novém Zélandu schopní dříve zkoumat objevy, byli více vnímavější k důkazům, když přišli na naše setkání. Velmi brzy se nadějeme, že budeme mít velkou dodávku těchto novin, dostupných pro vás za nízkou cenu, aby jste se mohli podělit o tyto objevy s mnohými lidmi. Svědectví toho, že dílo Boží se rychle završuje vzrůstá s každým dnem. Podobně jako se starověký Izrael ocitnul na hranici zaslíbené země po exodu, tak i my se nyní nacházíme na hranici Nebeské zaslíbené země. Bůh "hovoří a ukazuje" prostřednictvím nalezených důkazů o plné důvěryhodnosti Jeho Svatého Slova. Můžeme vidět ty samá místa a události, které viděli Izraelité, Bůh nás zaopatřil prostředky a dal nám možnost představit všechna tato fakta každému, vyplňujíce příkaz přinést evangelium každému."