Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Kdo byl Ronald Wyatt?

Kdo byl Ronald Wyatt

Ron Wyatt nebyl profesionální archeolog. Jeho povoláním byla anesteziologie. Jeho koníčkem byl průzkum starověké historie. V roce 1977 Ron navštívil Turecko, v roce 1978 pracoval na vědeckém poli v Egyptě a v roce 1979 v Izraeli. Jeho první tým, to byl jen on a jeho mladí dva synové. Později mu nabídli další jedinci pomoc, kteří jevili zájem o jeho práci. Byl takový pokorný muž při každém kontaktu s veřejností. Vždy se snažil vést lidi k Bohu. Byl svatým příkladem poctivosti a upřimnosi. Nezajímal se o slávu a bohatsví. Staral se jen o to, aby činil to, co je Boží vůle. Vydělával velké peníze jako ošetřovatel-anesteziolog, ale všechny prostředky použil k práci na archeologických objevech. Byl více jak 130 krát v zámoří. Když vyčerpal všechny své peníze, vrátil se zpět, aby znovu vydělal peníze k odhalení biblických pravd.

Později Ron prodal svoji farmu a tyto peníze používal na další výzkum. On neměl zdravotní nebo životní pojistku, z které by mohl čerpat peníze. V průběhu let se k němu přidávali jedinci, kteří v jeho práci věřili a podporovali ho finančně.

Televizní debata na CNN 27. 9. 1991 Často diskutoval na tato témata v TV diskuzních pořadech, kde obhajoval své objevy. Existuje spousta filmového i písemného materiálu, kterou lze zakoupit, ale vše v anglickém jazyce.

Jeho práce byla založena na přesnosti biblického výkladu a ten porovnávat s nálezy, které předkládal lidem. Protože Ronovy objevy dosvědčují biblické vyprávění,stávají se kontraverzními ve vědeckých a učených kruzích, kde vyvolávají záporné reakce. Ron často vyzýval k odborné diskuzi, kde je na základě rozborů, testů a jiných důkazů přesvědčil o opaku. Takto představoval své nálezy a každý jedinec se může rozhodnout na základě předložených důkazů pro přijetí, či odmítnutí těchto skutečností.

Existuje mnoho článků a sdělení, kde se Ronovy výzkumy zavrhují, ale jsou nepravdivé a jsou součástí útoku na objevy, které zde Bůh zanechal. Tyto nelogické útoky mají původ v silách z temnoty, a nezvítězí, protože až Bůh plně vyjeví tyto objevy v celé své slávě světu, pak přijde závěr celého světa.

Na snímku vlevo ve Wyatt muzeu v USA v Tenessee.