Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Pověstný lovec Noemovy Archy Randall Price říká, že poslední nález je padělek

Randall Price, archeolog na Liberty University, věnoval svou kariéru na pátrání po Noemově Arše. Člověk by řekl, že uvítá zprávu o nálezu… Avšak tomu tak nebylo.

Založena v 1971 důstojným panem Jerry Falwell, Liberty University (LU) je nezávislá, fundamentalistická Baptistická universita, umístěná v Lynchburg, Virginia. I když LU učí vědecké předměty, jejím předním cílem ve všech studiích je „vycvičit mladé zastánce Krista“.

Price je na LU ředitelem Střediska pro Judaické Studie, a vedl tucty výprav biblické archeologie. Během posledních 30ti let byl v Izraeli při více než 90ti různých příležitostech. Jeho výpravy a vykopávky zahrnují místo nálezu Svitků Mrtvého moře. Toto naleziště bylo pro něho na druhém místě po Araratu a hledání smutně proslulé Archy.


Price vydal toto prohlášení, nacházející se na několika webových stránkách:

Úcastnil jsem se jako archeolog čínské výpravy v létě 2008 a byly mi dány fotky toho, o čem nyní oni tvrdí, že je vnitřkem Archy. Já a moji kolegové jsme do té výpravy investovali 100 tisíc dolarů (popsáno dole), které si nechali, navzdory tomu, že my jsme je o ty peníze žádali zpátky a oni nám je slíbili vrátit, jelikož nebyly použity pro tu výpravu. Informace dole je můj názor založený na tom, co jsem sám viděl a slyšel (a od jiných, kteří tvrdí, že jsou očitými svědky, nebo že znají přesné podrobnosti).

Krátce řečeno: všechno to je ohlášený padělek. Ty fotky byly údajne pořízeny mimo naleziště, blízko Černého moře, ale filmové záběry, které číňané nyní mají, byly nafilmovány na hoře Ararat. Pozdního léta 2008, deset kurdských dělníků, které najal Parasut, průvodce používaný číňany, prý vzali velké dřevěné nosníky ze staré konstrukce u Černého moře (kde ty fotky byly původně pořízeny), a narafičili ty nosníky na tom nalezišti na hoře Ararat. V zimě 2008 Parasutovi muži vzali na to neleziště čínského horolezce a on to dřevo spatřil, ale nemohl dovnitř kvůli drsnému počasí. Během léta 2009 více dřeva bylo narafičeno dovnitř jeskyně na tom nalezišti. Pozdního léta 2009 tam šel čínský kolektiv (já jsem tam v té době byl a věděl jsem o tom padělku) byla jim ta jeskyně s dřevem ukázána a oni to nafilmovali. Jak jsem řekl, mám fotky vnitřku tak zvané Archy (na nichž jsou vidět pavučiny v koutech nosníků – něco, co v těchto podmínkách prostě není možné) a náš kurdský kolega z Dogubabyazitu (vesnice na úpatí Ararat) má všechna fakta o tom místě, o mužích, kteří tam narafičili to dřevo a dokonce i o náklaďku, ve kterém to dřevo vozili.

Zatím co my, kteří pochybujeme, nejsme vůbec překvapeni, děje se tu pár zajímavých věcí. Navzdory faktu, že číňané ukradli Pricových $100 000, mohl se té příležitosti chopit a činit si nároky na podíl v tom nálezu. On to ale neudělal. Odhalil ten padělek a člověk musí doufat, že to učinil kvůli cti a integritě. Já bych si to ráda myslela. V tom případě jsem se ocitla ve spíše ohromující situaci, ve které pleskám členu fakulty Liberty University.