Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

UR Kaldejský


Další fakta

Další fakta Co by tím Bůh sledoval, pokud připustíme, že Ur je v jižním Iráku, aby putovali nejdříve na sever do Cháranu, který leží v jižním Turecku, a potom zpátky na jih do Kanánu? Cesta by tudíž vedla nejdříve z jihu Iráku na sever do Turecka a potom opět zpět na jihozápad do Kanánu.

Háran, Abrahámovo město

Háran, Abrahámovo město Háran leží blízko Syrských hranic. Tam se Abraham uchýlil po tom, co unikl z Uru. To jméno je odvozeno od Abrahámova nejstaršího bratra Hárana. Také Laban, Rebeka, Ráchel a Lea z toho místa pocházeli. I další místa v okolí dodnes nesou jména Abrahámovy rodiny. Např. Terach – Táre, Serug (Sürüç) – Sárug, Cháran – Háran atd.

Shrnutí

Shrnutí Existuje velký počet náznaků, které společně významně podporují domněnku, že dnešní Urfa v jihovýchodním Turecku byla Ur Kaldejský v němž žil Abram a jeho předci a který později na své cestě do země Kanán opustili. A proto věřím, že Ur, ze kterého vyšel Abraham, je právě toto turecké Şanliurfa. Vedou mne k tomu popsaná fakta. Zde je nyní shrnutí některých indicií...