Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy

Analýza krvi z vrchnáka truhly zmluvyTakmer neuveriteľná správa o objavení Truhly zmluvy Ronom Wyattom naštartovala Jonathana Graya, skúseného archeológa, aby ako jeden z prvých preveril pravdivosť tohto objavu. Jeho fascinujúce informácie z jeho výskumu publikoval v knihe „Truhla zmluvy“ a vo video-dokumente „Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy“. V tomto video dokumente veľmi zaujímavým spôsobom zobrazil históriu a pôvod truhly zmluvy a pomerne dôsledne zdokumentoval jednotlivé udalosti z archeologických prác Rona Wyatta pod Lebečným pahorkom, ktoré trvali viac ako 10. rokov. Tento jedinečný dokument nabitý historickými faktami opisuje v závere význam tohto objavu pre našu civilizáciu z pohľadu Biblie. Hoci je originálny dokument vytvorený vo veľmi nízkej obrazovej kvalite, predsa vďaka patrí Milanovi Latkovi, ktorý sa skontaktoval s Jonathanom Grayom a získal oprávnenie na spracovanie tohto dokumentu do českého jazyka, pričom technicky vylepšil na čo najlepšiu možnú kvalitu tento dokument. Poďakovanie patrí aj pánovi Salovskému za preklad a dabing.

Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy