Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Video o analýze krvi z vrchnáka (zľutovnice) truhly zmluvy

Analýza krvi z vrchnáka truhly zmluvy Toto video natočil Wyattov dlhoročný spolupracovník Richard Rives. Obsahuje informácie o tom, ako sa v krvi veľmi dlhý čas uchovávajú živé mikroskopické čiastočky, ktoré sú viditeľné iba pod špeciálnym mikroskopom. Týmto spôsobom je možné zistiť mnoho dôležitých informácií, čo môžete vidieť aj na videu o analýze krvi, ktorú Ron Wyatt zoškrabal z vrchnáka truhly zmluvy.

Analýza krvi Ježiša Krista