Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Sodoma a Gomora, města z roviny

Popel a síra zůstaly

Pět měst a jejich okolí z rovin byly lokalizované a tyto důkazy jsou ohromné. Poprvé v moderní historii, kdy jsme našli kulaté sirné koule, nebo téměř čistou síru, zaraženou do zbytků staveb v oblasti blízko Mrtvého moře. Jasně poukazují na historii, jakou jednou tyto starověké stavby prošly!

Nahoře: ziggurat stojící uprostřed rozvaliny v Gomoře, s tmavším terénem v pozadí. Vláda se pokouší tabulkama držet nezvané návštěvníky mimo tuto oblast.

Když je viděl Josephus Flavius, proč nemůžeme my?
Jelikož města byla umístěná na rovině v okolí Mrtvého moře, nemohla být pod dnešní úrovní hladiny, kde jak se tvrdí jsou ukryta. Tyto města byla dobře známá v prvním století, jak Josephus řekl, "Stopy nebo stíny z těchto bezbožných měst jsou ještě dnes viditelné. " jestliže Josephus mohl tyto stíny vidět, je pravděpodobné že i nám není tento pohled odepřen. Výška hladiny Mrtvého moře se od dob Josephuse příliš nezměnila. Měla výkyvy nahoru i dolů, ale nikdy nedosáhla hladina výšky, aby tyto pozůstatky měst zůstaly skryty pod vodou Mrtvého moře.


Biblické varování pro všechny
Města z roviny byla zničená jako varování. Tato stejná událost nám hrozí znovu, jako odplata našeho bezbožného světa. Bůh pro nás na výstrahu tuto událost zakonzervoval, jako pomník minulosti.

2. Petrova 2:6 A města Sodomských a Gomorských v popel obrátil, podvrácením odsoudil, příklad budoucím bezbožníkům na nich ukázal,
(slovo "příklad" míní výraz pro varování.)

Analýza síry
Tyto sirné koule jsou většinou různé velikosti. Jako golfový míček, malá kulička apod. Některé na sobě mají stopy spálenin. Nikde na světě nenajdete podobnou oblast této. V zbytcích spálených měst jsou milióny vypálených sirných koulí, které se povalují všude. Celá oblast je cítit typickým sirným zápachem. Nalezli jsme i stovky sirných prachových koulí, které se dochovaly nevypálené. To je konečný důkaz o pravdivosti této oblasti. Dopad sirného „deště“ je možné pozorovat jen v místech, které byly účelně zničeny a sloužily pro obývání lidí. Jen několik metrů vedle se nachází zcela normální hornina typická pro místní oblast.

Síra obnažená a se skořápkou, pod kterou je nespálený sirný obsah. Skořápka nebo kapsle s nespáleným sirným obsahem uvnitř. Malé krystaly na jeho povrchu byly vytvořené když hořící síra byla ve stavu kapalném. Lokalizovaná na jedné ze stěn zigguratu, tato síra v skořápce je částečně „obnažená“ a odhaluje nespálený sirný obsah uvnitř.

Každé z měst z roviny obsahuje důkaz o síře, které Bůh nechal „pršet“ na tuto oblast a dodnes slouží jako důkaz. Koule je složená z 92 – 98 % čisté síry, se stopovým množstvím hořčíku které vytváří extrémně vysokou teplotní spáleninu. Toto místo je jediné na zemi, kde můžete najít tak vysokoprocentní čistou monoklinickou síru v kouli. Známé geotermální sirné uzliny jsou jen 40 % čisté síry a jsou kosočtverečného typu.

Spalný okruh (spalný prsten), okolo nevypálené sirné koule uprostřed. Odstranění „víčka“ ze sírové skořápky odhalil kulatý sirný obsah uvnitř.

Analýza z popele
Všechno se v těchto městech spálilo a proměnilo na popel. Bible říká, že Bůh nechal dopadat "oheň a síru". Je to tentýž oheň, jako za časů Eliáše , kdy Bůh seslal dolů oheň a zničil kamenný vápencový oltář, který byl totálně obrácený v popel.

Extrémně vysoké teploty vytvořily jev, který je výsledkem termické ionizace, ke které dochází, když se něco spaluje při extrémně vysokých teplotách. Byl vytvořený ionizací teplem, způsobený rychlým kroužícím účinkem rozpínajících a stahujících elektronů (iontů). Intenzivní žár, který Bůh seslal dolů na tyto města byl tak horký, že to spálilo vápencové bloky které byly užívané k budování měst. Popel je tam dnes složený ze Síranu vápenatého a vápenatého Carbonátu, které jsou vedlejším produktem z vápence a sirného hoření.

Vpravo: vrstvy z multi popele, který se drobí ve vaší ruce. Mrtvé moře a sfinga v pozadí.


Města jsou viditelná i v satelitních snímcích

Města jsou jasně bílá, a můžou být viděna v satelitních fotografiích. Všimněte si, že každé z měst je viditelnější z okolního terénu pro svůj nápadně bílý popel obsažený uvnitř nich. Město Zoar bylo "malé" nebo nově postavené město kde bylo jen náměstí. Jak města rostla nebo se rozšířovala, rychle ztrácela tento čtvercový tvar.

Geneze 10:19 popisuje pět měst, která tvořila kanánskou hranici. Takto nemohla být seskupená společně v jižním konci Mrtvého moře jak se tomu lidově věří. Oni tvoří severo – jižní linii podél Jordánska (oblast Mrtvého moře). Gomora je umístěná pod Masadou, a v roce 1998 byly další formace nalezené také na Jordánské straně Mrtvého moře od Gomory na poloostrově Lisan, včetně velkého hřbitova obsahující okolo 1,000,000 hrobů. Stejné podpěry a znaky jako byly nalezené na izraelské straně, byly také nalezené na Jordánské straně – popel, síra a dokonce cihelná dlaždice.

Satelitní pohled na Izraelskou stranu Mrtvého moře z Jordánské strany.

Severní konec Mrtvého moře opět z pohledu Jordánska.