Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Výpočet existence Sodomy a Gomory

 • Potopa skončila v roce 2346 př. Kr. a 11? měsíců. Viz. 1. Moj. 8,13.14; 7,11
 • SEM (syn Noeho)
  Ve svých 100 letech zplodil ARFAXADA tj. 2 roky po potopě. (1. Moj. 11,10) tzn. v roce 2344 a 11? měsíců.
 • ARFAXAD
  Ve svých 35 letech zplodil Sále (1. Moj. 11,12).
 • SÁLE
  Ve svých 30 letech zplodil Hebera (1. Moj. 11,14).
 • HEBER
  Ve svých 34 letech zplodil Pelega (1. Moj. 11,16).
 • PELEG
  Ve svých 30 letech zplodil Réhu (1. Moj. 11,18).
 • RÉHA
  Ve svých 32 letech zplodil Sáruga (1. Moj. 11,20).
 • SÁRUG
  Ve svých 30 letech zplodil Náchora (1. Moj. 11,22).
 • 2346 př. Kr. – konec potopy.
 • 2344 př. Kr.– začátek výpočtu.
 • V roce 2309 se narodil Sále.
 • V roce 2279 se narodil Heber.
 • V roce 2245 se narodil Pelega.
 • V roce 2215 se narodil Réha.
 • V roce 2183 se narodil Sárug.
 • V roce 2153 se narodil Náchora.
 • NÁCHOR
  Ve svých 29 letech zplodil Táreho (1. Moj. 11,24)
 • TÁRE
  Ve svých 70 letech zplodil Abrama, Náchora a Hárana. (1. Moj. 11,26). – LOT.
 • ABRAM
  Ve svých 75 letech vyšel z Cháran. (1. Moj. 12,4) Sodoma a Gomora již existuje, neboť po nedlouhém putování Egyptem se navrací zpět.
 • Zničení Sodomy a Gomory muselo nastat někdy v letech 1894-5 př. Kr.
 • V roce 2124 se narodil Táre.
 • V roce 1994 se narodil Abram.
 • V roce 1919 vyšel s Lotem z Cháran.
 • 1. Moj. 17 kap. – smlouva v 99 letech Abrama s Bohem. V kap. 18. – zaslíbení narození syna + zmínka o zničení měst. V 19. kap. je zničení Sodomy a Gomory. V 21. kap. 5. verši se Abrahamovi narodil ve 100 letech Izák. První zmínka o Sodomě a Gomoře je však již v 14. kapitole.
 • V roce 1819 zemřel Abraham. (1. Moj. 25,7) ve 175 letech.

Fotodokumentace

Série fotografií nafocená panem Milanem Latkou.