Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Osobná skúsenosť čitateľa www.b-a-n.cz

Osobná skúsenosť čitateľa

Výprava do Izraele 2011 (do země "Guns N´Moses"), M. Frič

Pro tuto cestu jsem se rozhodl ze 3 důvodů: 1) služebně (do firmy Shamir Optical), 2) poznání země zaslíbené a hlavně- 3) ověření pravosti naleziště měst u Mrtvého moře, zničených ohněm a sírou.

Musím podotknout, že všechny úkoly jsem si splnil nad očekávání. Nade vše mě přitahovaly ty nálezy spálených měst- Sodomy, Gomory, Admy a Sebojim a když jsme jeli kolem hory Sodom, nejraději bych vystoupil z autobusu a nechal zájezd čekat aspoň 2 hodiny, podobně - když jsme přijeli k Masadě. Nechápu lidi, kteří chtějí na tak zásadní objevy "uzavřít stanovisko", ale o věc se nezajímají (údajně jsem snad jen 4. člověk z ČR, který takto reagoval, když chtěl zjistit, zda tam je vše tak, jak prezentoval Ron Wyatt a po něm mnozí další).

Běžnější reakce je asi ta, co jsem zažil od člověka z vedení církve ve Znojmě - "…je to moc úžasné na to, aby to byla pravda..." a tečka. Naštěstí mi takovéto "povzbuzení" ve víře nestačí… Podle mě jsou tyto věci naopak natolik úžasné, že to nejde jen tak přejít rychlým uzavřením co nejjednoduššího stanoviska. Nenudí-li vás to, stručně popíši svou cestu.

Prvních 10 dnů v IL jsem absolvoval v doprovodu české výpravy pod vedením ThDr Jiřího Lukla, kdy s námi jezdili místní průvodci Fredi a Ariel Winklerovi z Haify, tudíž jsme měli velice kvalitní výklad ke všem navštíveným místům. Velmi se mi líbila maketa svatostánku 1:1 v parku Timna, dále Jeruzalém, zejména u Damašské brány skutečná Golgota a Zahradní hrob - ten správný…(do toho "všeobecného", o nějž se hádá 15 denominací, jsem ani neměl chuť vstoupit a neudělal to).

Po odletu české skupinky z Tel Avivu jsem si pronajal auto a vyjel směrem k Mrtvému moři. Cestou jsem se ještě zastavil na prohlídku nádherného nočního Jeruzaléma. Jel jsem naslepo bez GPS navigace, jen tak nějak "intuitivně". Zastavil jsem na parkovišti poblíž centra. Když jsem vystoupil a zeptal se prvního člověka na cestu do starého města, zapovídali jsme se a seznámili. Pán A. Dgani mi dal na sebe telefon a pozval mě na "zítřejší" jednání Knessetu, neboť tam byl zaměstnán! Velice příjemný šok, taková milá "náhoda". Byl jsem plný dojmů jak z tohoto "náhodného" setkání, tak z nočního života v Jeruzalémě. Po návratu do auta jsem se rozhodl, že pojedu ještě ten večer k Mrtvému moři a přespím v autě. Dojel jsem až za Ein Gedi, zaparkoval kousek od silnice a rychle usnul. Brzo ráno, po ujetí několika kilometrů směrem k Masadě, jsem byl u Gomory. Zaparkoval jsem auto a velice netrpělivě se vrhl do tohoto zvláštního místa na svůj amatérský průzkum (pouze s nožíkem, batohem a fotoaparátem). Chodil jsem cca 30 minut tímto podivným místem a dokumentoval jakékoliv zvláštnosti, které by připomínaly, že to bylo kdysi město. První opravdu zvláštní věc, kterou jsem našel - bílou křehkou kost, čouhající kolmo ze stěny spálené na popel. Překvapilo mě, že po jejím zlomení tam byl vysušený morek - vypadalo to jako provázek uprostřed dutiny té kosti. Mám ji doma. Dále jsem zde nalezl zvláštní krystal, který chci dát p. Latkovi k detekci, z čeho se skládá. Já předpokládám, že je to zbytek obrovské sirné koule, který se sloučil s vápencem vlivem vlhkosti, neboť jsem to našel v horní vrstvě naleziště. Stále jsem ale neviděl očekávané sirné kuličky - nevěděl jsem, jak mají vypadat, myslel jsem, že budou krásně vidět ve zdech, nevěděl, zda je hledat jen z nějaké konkrétní světové strany či v jaké výšce atd. Zavolal jsem přímo odtud p. Latkovi do ČR a on mě nasměroval do místa o pár km vedle - až za silnicí k parkovišti pod Masadou, kde je sám nacházel v hojném počtu. Když jsem tedy popojel cca 2 km a hledal tam, našel jsem v jednom místě nedaleko silnice někým rozřezanou stěnu se zbytky obrovské sirné koule čímž jsem konečně zjistil, jak má vypadat to, co hledám - stačilo možná jednoduše - klepnout do stěn v místech, kde je na pohled nějaká boule, otevřela se mi téměř vždy žlutá barva sirného prachu slisovaného do nepravidelných kuliček pod slupkou glazury. Od té chvíle jsem jich začal objevovat desítky, dokonce i cestou k autu. Dá se toho tam opravdu nasbírat mnoho kg během krátké doby, ale byl jsem varován, ať si vezmu pokud možno co nejméně, že s tím může být problém na letišti. Neposlechl jsem, vzal jsem si cca 2 kg, ale později jsem něco odvezl do Haify na hotel Beth Shalom, (pro jistotu - kdyby mi vše zabavili) a zbytek vzal do letadla v odbaveném zavazadle s cca 3 kg soli z M. moře. Sice si mě na letišti hned po 1. kontrole postavili bokem (asi jsem se jim nelíbil - batoh a boty od popela:…), ale nakonec mě v pohodě pustili do letadla a já mám doma spoustu důkazního materiálu pro nevěřící křesťany. Dovolím si neodborně plácnout do vody svým názorem na věc, ale zdá se mi, že ta hořící síra mohla města zničit tak, že to opravdu spadlo z nebe, jak se píše v (alespoň mojí) Bibli. Domnívám se, že to letělo přesně namířeno z vesmíru, že po vstupu do atmosféry došlo ke vznícení a i při dopadu měly již rozdělené kusy síry obrovskou rychlost a tím i znásobenou energii hoření a dokázaly se zasekat do měst opravdu hluboko. Nejsem chemik a nevím, jak se do tohoto obřího ohně svým dílem vložila navíc i Biblí popisovaná sůl a voda doprovázející tuto obrovskou zkázu. Zvláštní je, že pokud si čtete v Genesis o těchto místech u tehdejšího údolí Sidím a navštívíte Mrtvé moře, zjistíte, že to naprosto přesně pasuje na toto místo.

Genesis 13:10 Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.

Prosím přečtěte si verše z Bible související s tímto místem u Mrtvého moře: Genesis 10:19, Genesis 13:12, Genesis 14:2, Genesis 14:8, Genesis 14:10, Genesis 19:24, Genesis 19:28, Jeremjáš 49:18, Jeremjáš 50:40, Pláč 4:6, Ámos 4:11, Sofonjáš 2:9, Judův 1:7

Proč je zde nyní přesolená voda a neúrodná země? Deuteronomium 29:21-22 ...uvidí rány té země a její nemoci, které na ni Hospodin dopustil, celou zemi spálenou sírou a solí, že není osévána, že v ní neklíčí a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená jako Sodoma a Gomora, Adma a Sebójím, které vyvrátil Hospodin ve svém hněvu a rozhořčení...
Zajímavé je krom nálezů totálně spálených měst i to, že jsou v Mrtvém moři zbytky - solí zakonzervovaných kmenů stromů - jeho hladina ale trvale klesá (v současnosti již z Jordánu nedoteče do Mrtvého moře ani kapka vody), kde se tam tedy vzaly? Nebylo to nejdříve úrodné místo…? Hladina ale zároveň zatím neklesla nějak dramaticky a naopak jistě nikdy v historii nebyla výše, než jsou nalezené důkazy římského obléhání Masady - což je pod výškovou úrovní zničených měst (tudíž města z popela nejsou "přírodní pozůstatky" vzniklé vodní erozí...)

Po nasbírání síry jsem se ještě 1x vykoupal v Mrtvém moři (neuvěřitelný zážitek) a jel do Knessetu, kam mě po zavolání pana A. D. ihned pustili. Ukazoval mi v kanceláři, co tam nosili teroristé, zajímavá byla bomba v knize… a já na oplátku ukázal, co jsem našel v pozůstatcích Gomory, což je taky bomba...

Knesset údajně o těchto nálezech ví, ale nechce to popularizovat. Stejně tak se vláda IL podílela na průzkumech R. Wyatta pod Golgotou. Výsledek: zapečetěno, zakázáno, ututláno, nebezpečný materiál… Zveřejněním 1 pravdivého nálezu se zveřejní vlastně všechny, proto je vše od R. Wyatta "na indexu". Dodnes pod autobusovým nádražím leží kámen od Zahradního hrobu, ale o několik metrů níže (pod prostřední dírou pro kříže vytesanou ve skále pod "Lebkou") leží mnohem "explozivnější nález" - Schrána úmluvy, na jejíž slitovnici kapala poslední krev před 2 tis. lety. Zajímavé je, že beránek, obětovaný za Izrael, byl vždy zabíjen na sever od svatyně svatých… Tady však zemřel Beránek nejen za Izrael, ale za všechny, kteří tomu uvěří - slitování je nad zákonem...

Velice doporučuji nastudovat nálezy na www.b-a-n.sk a třeba shlédnout fotografie dostupné z Google The Earth z okolí míst nejen Sodoma (severně od Salt Pools a západně za horou Mt Sodom), Gomora (pod Masadou), ale též fotky z Jeruzaléma - Golgota (na sever od Chrámové hory u Zahradního hrobu - The Garden Tomb) a dále pak okolí pláže Nuweiba, horu Jabal al Lawz v Arábii (Galatským 4:25 … Hagar znamená horu Sínaj v Arábi ...), fotky kolem Tereckého Uzengili. Nejvíce však doporučuji - navštivte ta místa!

Více zkoumejme a méně odsuzujme převratné nálezy potvrzující Bibli (neupalujme dalšího Galilea).

Mirek Frič