Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Utopená Faraónova armáda

Utopená Faraónova armáda Potvrzení skutečné trasy exodu prokázali potápěči, kteří našli v Akabském zálivu pozůstatky kostí a dvoukolových vozů inkrustovaných v korálech.

Jedním z nejdramatičtějších zápisů Božího zásahu do historie je popis exodusu Židů z Egypta.

POZLACENÉ KOLO VOZU – Němý svědek zázračného přechodu Židů Rudým mořem před 3500 léty.

Pozdější utopení celé egyptské armády v Rudém moři nebylo bezvýznamnou událostí. Potvrzení této události je pádným svědectvím, že biblický příběh je autentický. Během let mnoho potápěčů marně pátralo v Suezském zálivu po artefaktech na potvrzení biblického zápisu. Avšak pečlivé sledování biblických a historických zápisů exodu vás zavede do Nuweiby, ohromné pláže v Akabském zálivu, tak jak to objevil Ron Wyatt v roce 1978.

Opětovné potápění do hloubek 18 – 60 m na úseku téměř 2,5 km ukázaly, že po mořském dnu jsou roztroušené části dvoukolových vozů. Nalezené artefakty zahrnují kola, vozové korby, ale také kosti lidí a koňů. Také na saudském pobřeží naproti Nuweibské pláži, potápěči lokalizovali trosky. Od roku 1987 Ron Wyatt našel tři čtyřpaprsková pozlacená kola. Korály na zlato totiž nenarůstají, a proto tvar zůstal velmi výrazný, i když dřevo uvnitř zlatého povlaku zhnilo, a tak kola jsou příliš křehká na přemisťování nebo vytažení.

Doufá se, že budoucí expedice prozkoumají větší hloubky s pomocí dálkově řízených kamer nebo mini-ponorek.

Mapa s vyznačením podmořských hloubek. Světlá barva zvýrazňuje menší hloubky. V místě přechodu je patrná podmořská hráz.

Ilustrace z kreseb v egyptských hrobkách ukazuje jejich výrobu.

Mineralizované kosti. Jedna z mnoha nalezených na místě přechodu, vedle současné rovnocenné kosti. Výzkumem na Stockholmské universitě se zjistilo, že je to lidská stehenní kost z pravé nohy muže, 165-170 cm vysokého. Je v podstatě "zkamenělá", to jest nahrazena minerály a korály, a tudíž ji nelze datovat radiouhlíkovou metodou, i když tento vzorek je zřejmě ze starověku.

Vůz z Tutanchamónovy hrobky, vystavené v Káhirském muzeu. Nález Tutanchamonóvy hrobky s různými předměty z roku 1922 H. Carterem. V popředí jsou vidět kola vozů z jeho doby. Snímky egyptských kol z muzeí. Pozlacená i normální verze kola. Pozlacená používali nejvýše postavení v hierarchii (kněží, faraon apod.)

Ilustrace dobových vozů, jak vypadal za vlády Thutmose IV. v Egyptě. Letecký pohled na Nuweibskou pláž, na které se Hebrejové shromáždili těsně před přechodem. Grafická ilustrace přechodů Hebrejů vedených Mojžíšem přes Rudé moře, které se rozestoupilo, aby usnadnilo útěk Židům před faraonovou armádou.

Nuweibská pláž z pohledem do Wadí Watir, odkud přišli Hebrejové na pláž soutězkou. Korálem obrostlé vozové kolo, nafilmované nedaleko saudského pobřeží. Odpovídá vozovým kolům nalezeným v hrobce faraona Tutanchamóna. Korálem obrostlé vozové kolo, nafilmované nedaleko saudského pobřeží. Odpovídá vozovým kolům nalezeným v hrobce faraona Tutanchamóna.

Korálem obrostlé kolo faraonovy armády. 4-paprskové kolo, které Ron nafilmoval na mořském dně blízko Nuweibské pláže. Je totožné s 4-paprskovými koly používanými ve starověkém Egyptě.