Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Hora Sinaj lokalizovaná v Arábii

Hora Sinaj lokalizovaná v Arábii Kartografové tradičně umisťovali horu Sinaj na poloostrov, kterému říkáme Sinajský. Každým rokem se k té hoře scházejí poutníci. Avšak nález místa přechodu Rudého moře v Akabském zálivu učinil zjevným to, že hora Sinaj musí být v Saudské Arábii. Vždyť i samotná Bible o tomto faktu svědčí: „hora Sinai leží v Arábii“ – Galatským 4/25. Hora, o které dnes věříme, že je pravou horou Sinaj, je na současných mapách známá jako Jebel el Lawz. Tato hora obepíná plochu dostatečně velikou na umístění milionů lidí a jejich dobytka a stád. Vrcholek hory je zčernalý. Exodus 19/18 zaznamenává: „Celá hora Sinai byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě“. Naleziště ukazuje všechny známky tábora milionů lidí. Jsou tam stopy starodávných stanů, svědectví ohromného zásobování vodou a dokonce i oltář, na kterém byla vztyčena socha býčka.

Vrchol hory sežehnutý nadpřirozeným žárem

Hora Sinai – chráněné archeologické naleziště.

Po tom, co Ron Wyatt přivedl toto místo k pozornosti v roce 1984, saudské úřady obehnaly oblast u paty hory drátěným plotem a prohlásily tuto zónu za archeologické naleziště, z dosahu neoprávněných osob. Sám jsem se pokusil do Saudské Arábie vycestovat, ale saudské úřady nepovolují turistická víza. I když se tam dostanete na pracovní či náboženské vízum, musíte se držet přísných regulí, tras cest a pokynů náboženské policie.

Po dalším putování dorazil izraelský lid do Elimu. Elim bylo místo se sedmdesáti palmami a s dvanácti vodními prameny (Ex. 15:27). Dnes se zde, v oáze rozkládající se v oblasti, kterou izraelský lid putoval, nachází několik set palem a dvanáct studní. Dvanáct studní se v této oáze stále používá. Palmy, které v této oáze rostou jsou v této oblasti velmi vzácné. Když opustili Elim, byli na cestě už třicet dnů, jelikož vyšli patnáctého dne prvního měsíce, a z Elimu odešli patnáctého dne druhého měsíce.

Mapa pochodu Židů z Egypta přes Rudé moře na horu Sinaj v Arábii.

Oltář zlatého býčka

Oltář – chráněn úřady, které ho oplotily ostnatým drátem.

Na úpatí hory Jebel el Lawz je velký oltář, na kterém jsou vyryty kresby egyptských posvátných býků či telat. Když Ron Wyatt tento oltář ukázal archeologovi z Rejhardské university, on okamžitě rozpoznal jeho důležitost. V Saudské Arábii není žádné jiné naleziště jako toto. Příběh o zlatém býčku ve 32. kapitole Exodu je dobře znám a nyní byl skutečný oltář konečně nalezen. Nicméně, dokud saudské úřady nepovolí přístup na to naleziště cizincům, jeho prohlídka je krajně obtížná. Navzdory tomu si je ale někteří s úspěchem prohlédli.

Hora Sinai – hora, na které Hospodin dal desatero přikázání z kouře a ohně, je zčernalá a sežehnutá.

Býčci, které vyryli židovští osadníci na skálu. Vpravo vidíte vyobrazení egyptských býčků z Egyptského muzea z té doby.

Voda ze skály

Důkaz jiného biblického zázraku dodnes stojí!

Na Hospodinův příkaz Mojžíš udeřil do toho, co Bible označuje jako "skála" v Horebu. Vytryskla z ní čerstvá voda, která zásobovala Židy a jejich stáda po dva roky, co tam tábořili. Lidmi vyhloubená koryta se táhnou ze skály dolů na rovinu, kde Hebrejci tábořili.

Skála v Horebu – záběr zblízka odhaluje významnou erozi vodním proudem.