Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Nález Noemovy archy čínskými vědci

Nález Noemovy archy čínskými vědci

V dubnu letošního roku se objevilo mnoho zpráv o nálezu Noemovy archy v Turecku. Vybrané zprávy lze nalézt například zde: tn.cz . tvnoviny.sk . Pluska.sk

Již v době tohoto zveřejnění jsem byl k této informaci skeptický, ale čekal jsem na podrobnější zprávy o tomto nálezu. Když jsem nález hodnotil svými dosavadními informacemi, spousta údajů mi „neseděla“, ale přesto jsem se rozhodl, že bude slušné a čestné (tak jako stejný postup očekávám u kritiky svých objevů) počkat na bližší informace o této zprávě. Pokud bych měl heslovitě v několika bodech napsat co se mi na tom nelíbí, potom to je:

  1. Chybí jakékoliv bližší topografické zaměření místa nálezu s bližší lokalizací objevu.
  2. Z videa ani fotek nelze 100% poznat, že jde o nálezy v oblasti Turecka – Araratu.
  3. Z dosavadních infromací nevyplývá, co se vše našlo, v jakém rozsahu, jak probíhaly výzkumy, co se již analyzovalo, co prošlo laboratorními či jinými podobnými testy apod.
  4. Od dubna tohoto roku nevím o dalším postupu na těchto nálezech a rozšíření výzkumu, který by jistě měl probíhat když se jak tvrdí, jedná 100% o Noemovu archu.
  5. Turecká vláda ani nikdo další zainteresovaný se k objevu nevyjadřuje, tzn. ani ministerstvo kultury atd.
  6. Neexistují další zprávy o výzkumu a od dubna se již další informace prakticky nevyskytují, což je přinejmenším podivné.

A tak by výčet dalších nejasností byl jistě dlouhý. Myslím si, že se jedná o „zlomyslnou“ protiváhu Wyattovým objevům, o které se v poslední době zvedá větší vlna zájmu. Toto samozřejmě vadí mnoha lidem, spolkům, církvím a dalším institucím – např. u nás CASD v Brně. Dále se objevila informace od Randalla Priceho, který k tomuto objevu čínských vědců (jejichž jména, funkce a jiné bližší údaje o činnosti v tomto oboru nejsou doposud známy … ?!) uvádí své stanovisko. Kdo neumí anglicky je hrubý překlad k dispozici zde. Na základě těchto faktů se domnívám, že jde o podvod a falzum, jak zdiskreditovat Wyattovy objevy.