Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Pár slov autora webu na závěr

pár slov autora webu na závěr

Na závěr bych rád sdělil ještě několik důležitých informací. Noviny i mé cesty vznikly na základě zhlédnutí Grayeových dokumentů a z popudu článků od pana Kruliše ve „Volání uprostřed noci". Stalo se tak v roce 2005 a puzen zvědavostí, zda se vše zakládá na pravdě, jsem se rozhodl některá místa navštívit a po vzoru R. Wyatta a J. Graye a dalších vše ověřit pro český národ, který tyto informace nemá. Nejsem členem žádné církve a nikým nejsem podporován. Žádal jsem o pomoc náboženské i státní úřady, ale s nedůvěrou a pochybnostmi mne odmítly a naopak je vyvíjen proti mě a této práci kritická a pomlouvačná kampaň. Vše jsem podnikl sám a se svými finančními prostředky. Tyto materiály jsem zpracoval a předložil široké veřejnosti, které byly například prezentovány v České televizi 12.4.2006 na ČT1 v pořadu „DOBRÉ RÁNO". ZDE se můžete podívat na záznam. Z důvodů nedostatku místa a prostředků zde není možné do detailu rozebrat veškeré informace, které jsou obsáhlé. Pro tyto účely jsem připravil videonahrávky, knihy od J. Graye, R. Samsing a jiných, které jsou již přeloženy do českého jazyka. Před rozvinutím zájmu o biblickou archeologii v roce 2005 jsem se aktivně zajímal o problematiku překladů bible, jejich změn a historii v českých zemích. Pro tuto činnost se mi podařily nashromáždit originální vydání biblí a jiné náboženské tisky od roku 1502 do současnosti, která jsou v českých poměrech, jako soukromá sbírka, jedinečná. Tuto ojedinělou sbírku jsem měl možnost taktéž prezentovat v České televizi v dubnu roku 2003 na ČT1 (a PRIMA), v pořadu „TOULAVÁ KAMERA" - ZDE je možné shlédnout celý záznam. Celou sbírku je možné zhlédnout ZDE. V tomtéž roce - 24.12. 03, jsem oslovil veřejnost prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava v pořadu „ZASTAVENÍ NAD BIBLÍ", kde jsem se opět snažil občanům zprostředkovat můj pohled na bibli a její význam. Celý záznam je možné si poslechnout ZDE:

Milan Latka

Na levém snímku jsem u Šalomounova sloupu v Nuweibě. Na pravém snímku v Sodomě a Gomoře u Mrtvého moře. Snímky jsem zařadil z důvodu pochybností, zda jsem dané oblasti vůbec navštívil a ověřil.