Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

The Exodus Conspiracy – film o biblických pravdách

The Exodus Conspiracy

Mnozí navštěvují poutní místo na Sinajském poloostrově o kterém se domnívají, že je horou Sinaj, na které Bůh napsal desatero svým vlastním prstem. Tito návštěvníci ani netuší, že pravé místo se nachází v zemi midiánské (na území dnešní Saudské Arábie).

Než si něco povíme o filmu The Exodus Conspiracy, pojďme se podívat, co říká Bible, kde se hora Sinaj nachází.

Bible nám říká v novém zákoně, že hora Sinaj se nachází v Arábii.

Galatským 4,25 – Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví.

Mojžíš utekl z Egypta do midiánské země, kde žil 40 let, než se mu zjevil Hospodinův anděl v hořícím keři.

Bible nám říká, že Mojžíš v době kdy žil v midiánské zemi, na území dnešní Saudské Arábie, znal Boží horu.

Exodus 3,1 – Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží hoře Oréb.

Exodus 4,27 – Hospodin zatím řekl Áronovi: „Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi.“ Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho.

Bůh řekl Mojžíšovi, že až vyvede Izraelský lid z Egypta, bude sloužit Bohu na této hoře. Bůh toto řekl v době, kdy Mojžíš byl v midiánské zemi. Mojžíš znal Boží horu Sinaj, ještě dříve než se vydal do Egypta vyvést izraelský lid.

Exodus 3,12 – „Já budu s tebou!“ odpověděl Bůh. „A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“

Hora Sinaj není na Sinajském poloostrově, jak se mnozí domnívají. Je mnoho archeologických důkazů a faktů, které dokazují pravost biblického Exodu. Tyto pravdy odhalí světu film, za kterým stojí známí a uznávaní vědci.

Spiknutí okolo exodu

Ďalšie ukážky z filmu si môžete pozrieť na konci článku.

Něco o filmu The Exodus Conspiracy

Dr. Lennart Moller provedl rozsáhlý výzkum, po tom co viděl objevy Rona Wyatta v Rudém moři. Na vlastní náklady se ponořil do moře v Akabském zálivu a objevil přesně to co popisuje Ron Wyatt. Objevil pozůstatky faraónovy armády, kola a vozy, zachovalé v krustě korálů, potvrzuje objev zlatých kol. Napsal knihu o těchto nálezech a vydal DVD.

Tyto objevy zaujaly filmového producenta Tima Mahoney a začal vznikat tento film.

Tento film byl původně zamýšlen uvést do kin na jaře roku 2007. I přes deset let práce, producenti stále na tomto filmu pracují. Rozsah filmu se dramaticky zvýšil. Tento film byl v první řadě určen zaměřit se na dokumentování Exodu Izraelitů ze starého Egypta.

Původně film zahrnoval události zaznamenané v knihách Genesis a Exodus, počínaje Josefem, který byl zrazen svými bratry a uvržen do otroctví. Nakonec se stal druhým nejmocnějším mužem v tehdejším známém světě.

Příběh pak pokračuje, zahrnuje biblické příběhy o Mojžíšovi, rány na Egypt, přechod Rudého moře. Nakonec horu Sinaj, kde Bůh dal desatero Izraelitům.

Filmoví tvůrci, kteří si zatím nepřejí odhalit každý detail filmu říkají, že film se nesmírně rozrostl. Nyní začínají v době Abrahama a končí dnešními čerstvými novinovými titulky přímo z blízkého východu. To dokonce zahrnuje vystoupení izraelského prezidenta Šimona Perese a premiéra Benjamin Netanjahu.

Tvůrci tohoto filmu se snaží s velkým úsilím uvést každý detail a osvětlit každou pravdu. Chtějí ve filmu uvést všechna dostupná fakta, aby nebyla již žádná pochybnost o biblickém příběhu o Exodu.

Jelikož se film velice rozrostl od původního záměru a každý detail filmu musí být přesně propracován a podložen Biblí se termín uvedení tohoto filmu tak opozdil. Tento film není fádní akční scéna, která nějak dopadne a hravě se udělá. Tento film je podložen fakty jak biblickými, tak archeologickými, které dají velké úsilí zpracovat.

Udělali jsme asi osm prototypů tohoto filmu, asi 500 hodin záznamu, které musíme dostat do časového rozpětí dvou hodin, řekl Windahl.

Film dokumentuje i úsilí arabských vlád, zejména Egypta a Saúdské Arábie, potlačit, nebo alespoň vážně narušit, objevování a zveřejňování archeologických dat, které by potvrdily pravdivost biblického příběhu.

Je to spiknutí s cílem potlačit pravdu o dávné historii na Blízkém východě? A pokud ano, kdo by mohl chtít popírat realitu 3500 roků staré události, a proč?

Film je odpověď na tyto otázky. Je skutečnost, že arabské vlády a politické kruhy chtějí popřít Židům postavení domorodých obyvatel na Blízkém východě. Chtějí především popřít, že Židé jsou zde více jak 3000 let v židovské zemi Izraeli doma. (země nazývána Palestina Římany, Brity, a nyní Araby). Chtějí poukázat, že Židé jsou cizí evropští osadníci ve Svaté zemi, zatímco Arabové jsou domácí domorodé obyvatelstvo, kteří tam žijí od nepaměti.

Archeologické nálezy potvrzují, že biblický příběh je pravdivý. Starobylé osídlení židovské země proběhlo tak jak ho popisuje biblický příběh. Tyto fakta jsou extrémně nepohodlné pro nepřátele Izraele, přestože se jedná o události v dávné minulosti.

Zatímco několik verzí filmu byly promítány na zkoušku pro pár diváků, finální verze filmu není ještě kompletní.

Otázka kdy bude přesně finální verze filmu je zatím neznámá. „Nemůžeme dát si ještě datum, řekl Mahoney. Musíme mít finanční prostředky na dokončení. Myslím, že bychom to měli mít hotové v letošním roce a potom bude film uveden.“

Věřím, že Bůh včas pomůže dokončit toto dílo a v tu pravou dobu odhalí celému světu tento film, který poukáže na pravost Exodu biblického příběhu.

Bible je kniha inspirovaná Bohem naším stvořitelem. Zákon desatero, který obdržel Mojžíš na hoře Sinaj je platný v celém svém znění až do dnešní doby!

Aktuální informace o filmu

Drazí Přátelé,
chci vám poděkovat za vaši vyjímečnou trpělivost, tak jak čekáte na uvedení filmu Exodus do kin. Za tak dlouhé čekání si zasloužíte vysvětlení a já v tomto dopise vysvětlím důvody tohoto zdržení.

Dokončení filmu trvá tak dlouho v prvé řadě proto, že se z toho vyvinul daleko větší projekt, než si kdokoliv z nás představoval. Kdybych věděl, co tento film bude obnášet, neměl bych nikdy odvahu se do toho pustit.

To, co v roce 2002 začalo jako hodinový televizní program o vědeckém výzkumu přechodu Rudého moře, se nyní rozrostlo na dokumentární velkofilm, který si vyžadoval stovky hodin informací, pohovorů a záběrů kolem tohoto tématu. To vše zkomplikovaly potíže kontaktovat vědce, kteří by na to téma otevřeně mluvili před kamerou, zrovna tak jako potíže natáčet v určitých oblastech Středního východu. To nás vedlo k nazvání filmu EXODUS Conspiracy (Spiknutí kolem EXODU).

Tim Mahoney natáčí Lennarta Mollera u Rudého moře.

Jiný důvod pro zpoždění vydání tohoto filmu bylo vyřešit problém, jak tyto informace sdělit ve formě stručné a tvůrčí povídky. Na každém stupni této cesty nadále poznávám, že tento film je složitá směs biblického textu, tradice, historie, politiky, náboženství, DNA, zeměpisu, proroctví, dobrodružství, a předpojatosti a zvyklosti egyptologie, archeologie a vědy. Přidejte k tomu ještě otázky, jaký to má všechno smysl pro současnost a budoucnost, a čelíte docela zastrašujícímu úkolu dát tomu všemu nějaký cíl.

Když byla filmová webová stránka spuštěna v květnu 2008, doufali jsme, že dokončení filmu je na blízku a jeho vydání bude reálné během jednoho roku. S tímto vědomím jsme tento film prezentovali. Za to se omlouvám. Po několika zkušebních promítání zkušební verze filmu v několika US městech a v Jeruzalému, jsem ve svém srdci došel k přesvědčení, že ten film ještě není dokončen. Tento film byl sice dobrý, ale něco v něm scházelo. Jeho smysl nebyl docela správně naplněn.

Po návratu do Spojených států jsem si vyhledal ještě další vědce, aby tento film posoudili. O tom jsme podali zprávu 7 dubna 2009 a stále jsme ještě věřili, že již nejsme daleko od cíle. To, co jsem si myslel, že bude trvat 90 dní, trvalo téměř dva roky. Avšak výsledkem toho čekání a úsilí bylo, že předcházející pokusy o produkci tohoto filmu vybledly. Během té doby byly do filmu zahrnuty nové zdroje, které přispěli k dalším svědectvím v tomto příběhu a dodaly mu větší náboj.

Chci vám sdělit dobrou zprávu, že jsme právě dokončili poslední úpravy scénáře. Zjistili jsme produkční potřeby pro ten nový materiál a nyní v nadcházejících měsících plánujem uskutečnit tu konečnou sérii pohovorů, vyprávění a konečný střih. Myslím, že shledáte tyto vysledky jako uspokojivé.

V této konečné verzi filmu stále ještě předkládáme námět opozice k Exodusu, ale důraz na spiknutí byl zredukován. To představuje tento film k prozkoumání jedné z největších otázek, kterou se, věřím, člověk může zeptat: „Existuje svědectví, že Bůh bible zasahuje do lidské historie?“

Výsledkem této změny těžiště bude nový název filmu. Bereme v úvahu řadu možností tohoto názvu, ale neučinili jsme konečné rozhodnutí. Nebudeme vás už víc informovat o pokroku filmu, abychom mohli soustředit veškerý čas a energii na jeho dokončení. Když ta doba ale příjde, dáme vám vědět na nové webové stránce. Nelekejte se, když uvidíte, jak části současné webové stránky mizí.

Zůstává jednoduchý fakt, že datum vydání bude oficiálně sděleno. Chápem vaši touhu ten film vidět. Na této touze se sdílíme víc, než vy tušíte. Nadále pokračujeme s plány na vydání tohoto filmu do světa s co největším úsilím a způsobem. Zacházíme s tímto materiálem s velkou ohleduplností, tak jak si zasluhuje.

Váš Tim Mahoney
Ředitel filmu Exodus (pracovní název)