Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Ron Wyatt

Kdo byl Ronald Wyatt?

Kdo byl Ronald Wyatt

Ron Wyatt nebyl profesionální archeolog. Jeho povoláním byla anesteziologie. Jeho koníčkem byl průzkum starověké historie. V roce 1977 Ron navštívil Turecko, v roce 1978 pracoval na vědeckém poli v Egyptě a v roce 1979 v Izraeli. Jeho první tým, to byl jen on a jeho mladí dva synové. Později mu nabídli další jedinci pomoc, kteří jevili zájem o jeho práci.

Sdělení od M.N.Wyatt (manželka zesnulého Rona Wyatta) ze dne 9.1.2000

Sdělení od M.N.Wyatt

Drazí přátelé, jak víte, můj muž zemřel 4.srpna 1999. Po dobu posledních měsíců projevoval velké přání, aby se práce hýbala vpřed, i když to bude bez něj. Jeho poslední přání bylo v tom, abychom vydali osmistránkový barevný časopis, dostupný pro mimořádně nízkou cenu všem, který by vypovídal o různých objevech. Chtěl, aby se rozšiřoval podobně, jako "listí na podzim".