Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Co znamená slovo KALDEJSKÝ?

Co znamená slovo KALDEJSKÝ? Původ jména „Kaldejec“ se ztrácí v nejasnostech. Biblické texty zmiňují Kaldejce v různých oddílech, např. Štěpán je zmiňuje ve své obhajobě, která začíná příběhem Abrama (Sk. 7:1-53). Útok Kaldejských na Joba je zaznamenán v knize Job 1:17. Další zmínky nacházíme v knize Daniel v příběhu o Nabuchodonozorovi, babylonském králi, který obléhal Jeruzalém. Po dobytí Jeruzaléma vybral Nabuchodonozor několik Židů, mezi nimiž byl i muž, který se stal prorokem Danielem, aby byli vyučeni písemnictví a jazyku Kaldejců (Dan. 1:1-7).

Avšak kaldejský jazyk a kultura, které jsou v knize Daniel zmiňovány, je přibližně z doby 600 př. Kr., což je asi 1300 let po Abramově odchodu, takže tyto zmínky nám nemohou vůbec pomoci, pokud jde o souvislost těchto textů s Urem Kaldejským. Může být pravdivé vysvětlení jména kaldejského Uru spojováno s náboženstvím, které bylo v této oblasti, v níž se nachází město Ur (dnešní Urfa), nalezeno? Původní obyvatelé této oblasti, která odpovídá jihovýchodnímu Turecku, se nazývali Hurrianové a Urartuanové. Nápisy nám ukazují, že měli nejméně 79 různých bohů a tento soubor bohů se nazýval „Khaldis“. Na části nápisu z Argistis stojí:

„Toto je kořist měst, které jsem v jediném roce získal pro lid Khaldis… Khaldis, dárce Khaldisů, svrchovaní dárci, děti Khaldis, mocného…“

Poblíž jezera Van, v Topprakkale, nacházející se v moderním Turecku, můžeme nalézt pozůstatky chrámu boha Khaldis.

Patka sloupu, kde je zmínka o uctívání boha Khaldis. Ankara – Turecko – muzeum Anatolianových civilizací.

Tito lidé žili v oblasti, kde leží dnešní Urfa. Je také možné, že zde existovalo několik měst, která se nazývala Ur, a proto bylo nezbytné určit, o který Ur se jednalo. Bylo by velmi výhodné použít jako specifikaci náboženství: Khaldis Ur, a nebo jako nyní, o několik tisíc let později, říkáme Ur Kaldejský.

V textu je zmíněn nápis z Argistis. Na této mapě z roku 1860 a z r. 1805 (G.A.Oliver) je při jezeře Van (See Van) zaznačeno místo „Argish“ nebo „Ardisch“, na němž bylo vyznáváno náboženství „Khaldis“.

Seznam:
Některé mapy zobrazující město, řeku a pláň označovanou jako Sinjar (Sinear) nalézající se jihovýchodně na stejné rovině jako Cháran.

„Sinjac“1784Antonio Zatta
„Sinjar“1804Lewis
„Sinyar“1808C. S. Smith
„Sinjar“ (město)1814Thomson
„Sinjar R.“ (řeka)1814Thomson
„Sinjar“1816Lapie
„Sinjar“1820Thomas Kelly
„Sindjar“ (město)1822Brué
„Sindjar“ (řeka)1822Brué
„Sinjar“1824A. Finley
„Sinjar“1829A. Macpehrson
„Sinjar“1829Hall
„Sinjar“1830M. Bull Holles
„Sinjar“ (město)1845G. F. Cruchley
„R. Sinjar“ (řeka)1845G. F. Cruchley
„Poušť Sinjar“1845G. F. Cruchley (pláň Sineár)
„Sinjar“1855C. B. Colton
„Sinjar“1860Grassl, Joseph Meyer – (město, řeka, pláň)
„Sinjar“ (pláň, řeka)“1862Garnier F.A.
„Sindschar“1863F. v. Stülpnagel
„Sindjar“1869Justus Perhes
„Sinjar“1870A. Fullerton
„Sinjar“1947H. Teesdale
Mapa z roku 1794 od J. Baptisty, kde je Sinjar jako město, řeka i hora vyznačena kousek od současného Turecka.