Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Truhla zmluvy


Zaujímavé informácie o objave Truhly zmluvy

Zaujímavé informácie o objave Truhly zmluvyNie tak dávno navštívil náš priateľ a kolega Tóno Lacika múzeum Rona Wyatta v Tennessee USA, kde sa stretol s najbližšími ľuďmi, ktorí mali priamu účasť na expedíciách a vykopávkach pod Lebečným pahorkom v Jeruzaleme. Stretnutie a rozhovory s tými, ktorí priamo spolupracovali s Ronom na vykopávkach vyústili v zozbieraní faktov o tomto objavenom predmete vrátane aj niektorých zaujímavých informácií, dosiaľ nezverejnených a súvisiacich s dianím okolo objavu truhly zmluvy. Na tomto mieste uverejňujeme zozbierané a vhodne usporiadané informácie Tóna Laciku prostredníctvom textového dokumentu, ktorý si môžete otvoriť a preštudovať.

Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy

Analýza krvi z vrchnáka truhly zmluvyTakmer neuveriteľná správa o objavení Truhly zmluvy Ronom Wyattom naštartovala Jonathana Graya, skúseného archeológa, aby ako jeden z prvých preveril pravdivosť tohto objavu. Jeho fascinujúce informácie z jeho výskumu publikoval v knihe „Truhla zmluvy“ a vo video-dokumente „Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy“. V tomto video dokumente veľmi zaujímavým spôsobom zobrazil históriu a pôvod truhly zmluvy a pomerne dôsledne zdokumentoval jednotlivé udalosti z archeologických prác Rona Wyatta pod Lebečným pahorkom, ktoré trvali viac ako 10. rokov. Tento jedinečný dokument nabitý historickými faktami opisuje v závere význam tohto objavu pre našu civilizáciu z pohľadu Biblie. Hoci je originálny dokument vytvorený vo veľmi nízkej obrazovej kvalite, predsa vďaka patrí Milanovi Latkovi, ktorý sa skontaktoval s Jonathanom Grayom a získal oprávnenie na spracovanie tohto dokumentu do českého jazyka, pričom technicky vylepšil na čo najlepšiu možnú kvalitu tento dokument. Poďakovanie patrí aj pánovi Salovskému za preklad a dabing.

Video o analýze krvi z vrchnáka (zľutovnice) truhly zmluvy

Analýza krvi z vrchnáka truhly zmluvy Toto video natočil Wyattov dlhoročný spolupracovník Richard Rives. Obsahuje informácie o tom, ako sa v krvi veľmi dlhý čas uchovávajú živé mikroskopické čiastočky, ktoré sú viditeľné iba pod špeciálnym mikroskopom. Týmto spôsobom je možné zistiť mnoho dôležitých informácií, čo môžete vidieť aj na videu o analýze krvi, ktorú Ron Wyatt zoškrabal z vrchnáka truhly zmluvy.

Izraelský úřad pro starožitnosti publikoval zprávu PROTOKOL 118 Jeruzalém, zahradní hrobka

Izraelský úřad pro starožitnosti Během srpna 2005 se jménem Antiquities Authority konaly zkušební vykopávky v oblasti Zahradní hrobky severně od Damašské brány (Povolení č. A-4549). Financovaly je dvě nadace ze Spojených Států: The Wyatt Archaeological Research (WAR) z Tennessee a Biblical Archaeology Foundation (BAF) z Texasu. Vykopávky řídil Y. Zelinger, kterému asistovali V. Pirsky (zeměměřičský průzkum), I. Berin (koncepty), T. Sagiv (fotografování), N. Katznelson (nálezy skla), T. Ornan (válcová pečeť), D.T. Ariel (numizmatika), C. Hersch (kresby skla a hrnčířských výrobků). Právě tak zde bylo i mnoho dobrovolníků z celého světa.

Neuvěřitelný nález pod Golgotou

Neuvěřitelný nález pod Golgotou I sama o sobě by truhla byla ohromně důležitým nálezem. Avšak neuvěřitelné spojení mezi místem ukřižování a schránou pod ním dává nálezu nesmírnou důležitost. Toto spojení je tak významné a dalekosáhlé, že je předurčeno ke změnění životů a víry miliónů lidí. Když Ron Wyatt objevil místo ukřižování během vykopávek nedaleko Golgoty, našel velikou trhlinu, způsobenou pravděpodobně zemětřesením,

Objev jeskynní komory

Objev jeskynní komoryVe středu 6. ledna 1982 Ron objevil jeskynní komoru, ve které truhla a jiné chrámové položky byly uschovány před více než 2600 léty.Komora byla asi 6,7 m x 3,7 m, i když ne přesně obdélníková. Jeden roh se zužoval dovnitř. Komora byla naplněna kameny téměř až ke stropu. Pod kameny bylo suchoshnilé dřevo a zvířecí kůže, zřejmě po dlouhou dobu neporušené.