Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Sodoma a Gomora


Osobná skúsenosť čitateľa www.b-a-n.cz

Osobná skúsenosť čitateľa

Výprava do Izraele 2011 (do země "Guns N´Moses"), M. Frič

Pro tuto cestu jsem se rozhodl ze 3 důvodů: 1) služebně (do firmy Shamir Optical), 2) poznání země zaslíbené a hlavně- 3) ověření pravosti naleziště měst u Mrtvého moře, zničených ohněm a sírou.

Města ztracená v popelu

Města ztracená v popelu Mrtvé moře, Izrael. V jednom z nejpustších míst na zemi se nachází zpopelněné pozůstatky celých bývalých biblických měst. Svědectví, které se uvnitř nalezlo, je neomylné. Existuje jen jedno možné logické vysvětlení...

Jak to, že tvary vydržely?

Jak to, že tvary vydržely? Zvláštností okolí Mrtvého moře je, že je velice vyprahlé. Roční srážky jsou zde úhrnem pouze asi 5 cm za rok. Mnoho kritiků tvrdí, jak mohly tyto útvary vydržet 3960 let, aniž by došlo k devastaci těchto objektů. Přece popel rozfouká vítr apod. V dané oblasti jsou ideální podmínky pro existenci takovýchto útvarů. Města, která lehla popelem, byla po staletí zakonzervována několikacentimetrovou krustou, která je po celé ploše měst.

Byla města Sodoma a Gomora opravdu zničena?

Byla města Sodoma a Gomora opravdu zničena? Ticho před rozbřeskem pomalu mizí – nad bujnými travnatými kopci, které obklopují nádhernou Jordánskou pláň, která oplývá svou bohatou úrodou, brzy vyjde slunce. Obrovská stáda ovcí a dobytku líně spásají trávu směrem k břehům řeky Jordánu, kde budou v poledne odpočívat pod větvemi bujných tropických rostlin a stromů.

Objevení Sodomy a Gomory I

Objevení Sodomy a Gomory I Velmi brzo očekáváme závěr tohoto světa a s ním i spojený příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Již po staletí existují „pochybnosti“, zda je Bible pravdivá. Proto se v těchto posledních letech planety Země budou fyzickými a vědeckými důkazy ověřovat a potvrzovat její pravdivost.

Objevení Sodomy a Gomory II

Objevení Sodomy a Gomory II Periodicky se ve stěnách objevují prolákliny (otevřená místa), brány a sloupoví města, kde je vidět v podstatě i ulice a části paláců. Tyto široké ulice mají po obou stranách domy a vedou do postranních malých uliček. To vše není přírodní vápencovitý, či jiný útvar, ale popelem spálené stavby, které jsou pokryty šupinou o síle několika málo cm a tím jsou zachovány, i přes pokročilou erozi, celkem jasné kontury staveb.

Ziguraty a Sfingy

Ziguraty a Sfingy Ron Wyatt v této oblasti také objevil jasné a nesporné popelnaté pozůstatky několika ziguratů. Zigurat je stupňovitá věž ve tvaru pyramidy, která se ve starobylých kulturách používala jako chrám pro uctívání pohanských bohů a modloslužbě. Na nejvyšším patře ziguratu byl obvykle malý oltář, nebo chrám, kde kněží prováděli obřad obětování apod. Ziguraty v Sodomě a Gomoře se využívaly k rituálům, při nichž se přítomní oddávali promiskuitním a homosexuálním hrátkám...

Chemický rozbor

Chemický rozbor Za účelem provedení analýzy druhů vzorků hornin a nerostů byly na různých místech této oblasti posbírány vzorky. Analýzy naznačují, že s hořícími kusy síry se stalo následující: Vzorky z vnějších oblastí (nevystavené intenzivnímu žáru) jsou ponejvíce vápenec, nebo-li kalcit (uhličitan vápenatý CaCO3). To odpovídá nejčastějšímu stavebnímu materiálu v oblasti, který se však liší od okolní oblasti, která se skládá z křemene a živcovitých nerostů.

Sodoma a Gomora, města z roviny

Sodoma a Gomora, města z roviny Pět měst a jejich okolí z rovin byly lokalizované a tyto důkazy jsou ohromné. Poprvé v moderní historii, kdy jsme našli kulaté sirné koule, nebo téměř čistou síru, zaraženou do zbytků staveb v oblasti blízko Mrtvého moře. Jasně poukazují na historii, jakou jednou tyto starověké stavby prošly!

Umělé formace

Umělé formace Tato formace sfingy na zvednuté platformě je asi 40 stop (12,1 m) dlouhá a byla zhotovená z jiného materiálu než okolní stavby. Ta byla , jak bylo zvykem v těchto dobách, umístěna na každém rohu měst. Měla lidskou hlavu a zvířecí tělo a měla uctívací a ochranný charakter pro místní obyvatele. Podobné architektonické stavby známe z Egypta a jiných částí světa. Byla zhotovená ze zvláštního materiálu, proto má jiné zabarvení popelu.

Jordánská část Gomory

Jordánská část Gomory? Pokud jde o naše vědomosti týkající se ruin Sodomy a Gomory, nabízíme vám nové upřesňující informace. Níže jsou uvedeny nové údaje, které jsou výsledkem průzkumu provedené naším dopisovatelem.