Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Poděkování panu Salovskému z V. Británie

poděkování panu Salovskému

Chci touto cestou poděkovat panu Salovskému z V. Británie za pomoc při práci na těchto objevech. Jeho úsilím je přeložena velká část knih od J. Graye, nadabovány DVD a další pomoc při konzultacích a překladech ze zahraničím. Chtěl bych Vám všem také sdělit, že tento člověk si za svoji obrovskou práci nevyžádal žádnou finanční odměnu, byť jsem mu ji nabízel. Je to příklad křesťana, který opravdu svoje "hřivny" dává ve prospěch Božího díla. Tímto mu děkuji za celou ČR, že provedl značnou část práce ve prospěch bibl. archeologie a její šíření. Na snímku z roku 2008 je pan Salovský se svojí sestrou – paní Honkovou z Brna, která se rovněž zasadila o propagaci a šíření této tématiky po ČR.

pan Salovský se svojí sestrou – paní Honkovou z Brna

Milan Latka