Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Video – Dokument o skutočnej hore Sinaj

Dátum: .

21.02.2019 – Do sekcie Lokality/Pravá hora Sinaj - sme doplnili nové video o skutočnej hore Sinaj od Ryana Mauro. Na prelome rokov 2018/2019 vytvoril Ryan Mauro - riaditeľ Clarion Intelligence Network novú webovú stránku o hore Sinaj v Saudskej Arábii, kde chce zdokumentovať svoje skúsenosti s prešetrovaním a návštevou miest známych z biblického príbehu. V tomto video dokumente sa zameral na miesta, ktoré sú v blízkosti hory známej v Arábii ako hora Mojžišova.